7 posts categorized "perfectcrowd"

09/01/2015

Chcete růst? Hackujte

Facebook, Twitter, LinkedIn, Dropbox, Airbnb patří mezi služby, které základ svého růstu opřely o tzv. growth hacking.

Mezi startupy v Sillicon Valley slovo marketing zkrátka nevystihuje přístup, jakým se snaží nové služby prosadit. Growth hacking označuje kombinaci marketingu a programování a growth hackeři, napůl programátoři - napůl marketéři, hledají finančně nenáročné inovativní alternativy k tradičnímu marketingu, které mají vést k raketovému růstu počtu uživatelů a tedy i tržeb. Obvykle využívají sociální média či virální marketing ale hlavní strategie růstu spočívá v přímé integraci vlastní služby do již existujících „velkých“ zavedených služeb.

Přesně takto popisuje Andrew Chen rychlý růst Airbnb, služby, která spojuje majitele bytů a domů s cestovateli hledající alternativu k hotelům. Místo aby Airbnb od nuly budovala síť inzerentů, prostě se stala službou přímo napojenou na Craigslist. Bez jeho souhlasu. Airbnb pouze nabídla větší komfort prohlížení jednotlivých nabídek ubytování obsažených v Craigslist a automatické vkládání nabídek z Airbnb na Craigslist.

Nastroje

Jak může být growth hacking účinný, jsme si zkusili sami.

Dlouhodobě hledáme nové kandidáty na respondenty přes různé zdroje včetně Facebooku. Úspěšná konverze z uživatele, kterému se zobrazí naše reklama, na ověřeného respondenta je ovšem mizivá. Je tomu tak zkrátka proto, že panel respondentů potřebuje jednak velmi různorodé skupiny respondentů, zároveň ale tyto různorodé potenciální uživatele musí spojovat chuť vyplňovat dotazníky.

Pokud by ale existovala jasně určitelná skupina uživatelů Facebooku, která má o členství v našem panelu respondentů zájem, celý proces by se mohl výrazně zlevnit a zrychlit.

Existuje, jsou to přirozeně uživatelé jiných panelů. A tak jsme navštívili stránky jiných panelů a začali scrapovat jejich fanoušky. Podařilo se nám automatizovaně posbírat přibližně 7000 uživatelů. Ne že bychom v dalším kroku pozvali fanoušky ostatních panelů k nám.  Ani nemusíme. Když už máme takto rozsáhlý seznam, Facebook sám automatizovaně vybere ze svých uživatelů skupinu jiných, kteří se vnějšími znaky co nejvíce podobají námi zadanému seznamu. Vytvořil tedy publikum, které sice nezahrnuje fanoušky jiných panelů, ale z hlediska dalších znaků je jim co nejvíce podobné. Až tyto „podobné uživatele“ jsme pak reklamou začali zvát k registraci.

 Pojďme si zrekapitulovat, co se vlastně stalo:

  • využili jsme data, která nejsou naše, pro která nemáme svolení je používat,
  • využili jsme práci a úsilí někoho jiného, dokonce konkurence,
  • posbírali jsme data způsobem, kterému se Facebook, jako velká zavedená služba, brání,
  • a využili je pro rozvoj vlastního nástroje.

Nárůst úspěšnosti konverze odpovídá tomu, že se jedná o growth hacking:

Graf

Honza Schmid

Profilovy obrazek2

[email protected]

21/10/2013

Přidejte se!

V Pefect Crowd hledáme nového kolegu nebo novou kolegyni pro roli projektového a komunitního manažera.

Za přednosti považujeme především:
- samostatnost
- zkušenosti s výzkumem trhu nebo v jiném marketingovém oboru aspoň 2 roky
- zkušenost s vedením projektů
- orientaci v číslech a schopnost práce s excelem 
- intelektuální rozhled
- chuť přidávat výzkumům a projektům vlastní otisk
- zkušenost se sociálními sítěmi
- základní orientaci v kvalitativních metodách výzkumu trhu.

Můžeme nabídnout:
- inspirující zkušený kolektiv
- prostor pro samostatnost, názor, odpovědnost a možnost realizovat své profesní nápady
- služební počítač a telefon
- svobodnou pracovní dobu
- možnost se práci věnovat z domova
- pozitivní stres.

V případě zájmu se prosím ozvěte na [email protected].

Vstup do PC 2


23/09/2013

Odhad volebních výsledků pomocí "Moudrosti davu"

The-10-big-stories-you-probably-missed-this-week

Nálada ohledně průzkumu volebních preferencí ve společnosti odráží stav, který odpovídá náladě potenciálních voličů z české politiky obecně. Dotazovaní respondenti odpovídají neochotně na otázky vlastních politických preferencí. Sami často ani nevědí, zda k volbám půjdou, na tož koho v nich budou volit. Výsledkem jsou rozdílné hodnoty mezi jednotlivými průzkumy, které ještě více posilují skepsi veřejnosti k podobným průzkumům.

V Perfect Crowdu věříme, že v každém se může ukrývat nápad pro obohacení značky nebo produktu, a v každém z nás je kus společenského pozorovatele, sociologa. Tento pohled jsme se snažili uplatnit v průzkumu volebních preferencích:

místo, abychom zjišťovali individuální volební preference a snažili se nákladně vytvářet vzorek české volící populace, budeme považovat respondenty za společenské pozorovatele, experty, kteří se snaží co možná nejpřesněji odhadnout volební výsledek.

Budeme se ptát každého, kdo bude mít zájem se výzkumu účastnit. Využijeme v zahraničí ověřeného poznatku, že odhady volebních výsledku od velkého počtu aktérů, jsou podobně přesné, jako jsou trhy při stanovení ceny na základě poměru nabídky a poptávky. Věříme, že naše výsledky budou přesnější, než bude většina předvolebních průzkumů - ale to se teprve ukáže, až výsledky zveřejníme. Projekt proběhne ve 2 vlnách: výsledky 1. vlny zveřejníme 27.9.; výsledky 2. vlny pak v polovině října 2013. Pokud budete mít o metodologii a výsledky našeho průzkumu zájem, budeme rádi, když nám dáte vědět.

Jan Schmid a Jaroslav Cír, Perfect Crowd

[email protected]

[email protected]

05/11/2010

Kvalitativní výzkum

Naší specializací je strategický, kvalitativní  výzkum positiongu značky a komunikace. Do kvalitativního výzkumu integrujeme nové disciplíny - zejména sémiotiku a etnografii - abychom poznali kontext, ve kterém se potkávají lidé a značky, zejména kontext současné kultury. Radikálně tak obohacujeme výsledky výzkumu a pomáháme vytvářet dokonalejší komunikaci, výrobky a služby.

Jedním z našich klíčových nástrojů pro tvorbu positioningu značky a vývoj komunikačních konceptů jsou adcepty. Adcepty jsou záměrně nehotové a syrové myšlenky, nápady a vhledy, které vycházejí z positioningu značky a které ilustrují možné komunikační směry.

Místo toho, abychom v kvalitativním výzkumu testovali 3 storyboardy a zjistili, že vítězný storyboard je "jednooký král mezi slepými," předložíme respondentům 15-20 adceptů, abychom zjistili, které myšlenky (a kombinace myšlenek) mají skutečný potenciál oslovit spotřebitele a komunikovat podstatu značky. Na základě výsledků ADCEPTového výzkumu vytvoříme jasný positioning nebo komunikační koncept značky.

Brand planning

Co je značka? Definicí je spousta. My značku definujeme jako souhrn pocitů a dojmů, které jméno nebo logo značky v lidech vyvolá.  Značky spolu-vytváříme na “pravdách" (o  historii značky, její jedinečnosti a jejího poslání), od kterých se odvíjí osobnost a hodnoty značky a její význam pro zákazníka.  

V rámci plánování značky s klienty spolu-vytváříme:

  • obchodně-marketingovou strategii (protože značka je nástroj byznysu)
  • platformu značky, která zahrnuje positioning značky, hodnoty a osobnost značky, esenci značky
  • komunikační strategii pro značku
  • inovace pro značku formou workshopů (s klientem, jeho agenturou i s kreativními spotřebiteli-spolutvůrci)

 

  IMG_0157

 

 

 

O co nám jde?

V srdci všeho, co děláme, je spolutvorba. Spolutvorba je kreativní proces založený na přímé spolupráci výrobce a zákazníků. Prostřednictvím spolutvorby vytváříme radikálně nová řešení pro značky, komunikaci a produkty. 

Crowd-spolu

 

Jak na spolutvorbu? Napište si o tipy a rady na [email protected] 

 
 
 
    

 

 

30/06/2009

Komunity a ambasádoři

Hledáme a vytváříme komunity kolem značek skrze témata, které si značky bere za své (například bio potraviny, móda, hudba...).

Pomocí "social network analysis" (SNA) nejprve na webu určíme uzly s nejvyšší konektivitou vzhledme ke zvolenému tématu.  

V rámci jednotlivých komunit hledám konkrétní propojovatele a a ovlivňovatele - proto, abychom lépe poznali chování komunit i proto, abychom propojovatele a ovlivňovatele pozvali k přímé spolupráci.

 

Propojovatele

Z ovlivňovatelů a propojovatelů se díky přímé a otevřené spolupráci s agenturou a klientem stávají zapálení ambasádoři značky, kteří "zapalují" další zákazníky v rámci jednotlivých komunit. 

Chcete se o SNA, komunitách a ambasádorech dozvědět víc? Napište nám na [email protected]