14/07/2015

Semiotika boří konvence

Greg_Rowland_Long_Tale_Café_160715

13/03/2015

Yello Energy: Blackoutu se nebojíme, nejvíce bychom ale postrádali telefon a počítač

Teaser-PM-Yello Energy_neu
Blackout: na jedné straně katastrofa nesoucí s sebou chaos, paniku, zvýšenou kriminalitu a
 havárie. Na straně druhé impuls k lepším mezilidských vztahů.  Tak vidí rozsáhlý energetický výpadek účastníci online průzkumu provedeného pro společnost Yello Energy, která je dceřinou společností Pražské energetiky. 

Faktické nebezpečí nebo námět sci-fi filmů?

Jako skutečnou hrozbu pro ČR vnímá blackout téměř čtvrtina oslovených, přičemž obava z něj roste společně s věkem dotazovaných. Rozdílný názor na pravděpodobnost výskytu blackoutu v ČR není pouze otázkou věku, ale i pohlaví. Muži se k dlouhodobému odpojení elektřiny staví skeptičtěji. Téměř polovina z nich ho považuje za nereálný.  Graf1_nejdelší zažitý výpadek elektřiny

Reálné výpadky versus naše vzpomínky

Respondenti deklarují četné zkušenosti s déletrvajícím výpadkem elektřiny. V rozporu s tvrzením oslovených respondentů jsou ale oficiálních údaje, které vydal Energetický regulační úřad. Ten tvrdí, že výpadky delší než 1 hodnu byly za posledních 10 let naprosto ojedinělé. Průměrné reálné výpadky trvaly 15 minut. Lze tedy usuzovat, že zážitek spojený s odpojením elektřiny je pro dotčené natolik silný, že se respondentům s odstupem času může zdát delší, než ve skutečnosti byl. 

Blackout sbližuje

Na rozdíl od jiných oblastí, mezilidské vztahy by blackout ovlivnil veskrze pozitivně. Alespoň tomu nasvědčují výsledky citovaného průzkumu. Skoro 90 % z nás si od nedobrovolného přerušení dodávek elektřiny slibuje lepší komunikaci a téměř 80 % větší vzájemnou spolupráci. Tři čtvrtiny se domnívají, že by v důsledku blackoutu narostla sexuální aktivita.

Problém číslo jedna - ztráta spojení

Přerušení dodávek proudu by krom jiného znamenal nutnost obejít se bez našich domácích spotřebičů. Z průzkumu vyplynulo, že většině z nás by spojení s okolním světem, na které jsme pomocí počítačů a mobilů zvyklí, scházelo mnohem více než dodávky světla a tepla. Konkrétně se tento fakt týká necelé poloviny dotázaných. Třetina respondentů si nedovede představit život bez počítače, 15 % pak bez mobilních telefonů. Ženám by přitom více chyběly mobily, mužům počítače. 

Graf2-nejčastěji postrádané spotřebiče

10/03/2015

Kavárna a Babovřesky

Honza Schmid umí Facebook analyzovat vědecky, Fanzoom je jedním z příkladů. Moje analýza je pouze intuitivní, založená na pozorování příspěvků na Timeline v mém Facebooku: 

Myfb

Ve skutečné populaci v Česku tvoří Babovřesky většinu (naštěstí pro Pražskou kavárnu, protože většina z nás se živí prodejem věcí do Babovřesk). 

09/01/2015

Chcete růst? Hackujte

Facebook, Twitter, LinkedIn, Dropbox, Airbnb patří mezi služby, které základ svého růstu opřely o tzv. growth hacking.

Mezi startupy v Sillicon Valley slovo marketing zkrátka nevystihuje přístup, jakým se snaží nové služby prosadit. Growth hacking označuje kombinaci marketingu a programování a growth hackeři, napůl programátoři - napůl marketéři, hledají finančně nenáročné inovativní alternativy k tradičnímu marketingu, které mají vést k raketovému růstu počtu uživatelů a tedy i tržeb. Obvykle využívají sociální média či virální marketing ale hlavní strategie růstu spočívá v přímé integraci vlastní služby do již existujících „velkých“ zavedených služeb.

Přesně takto popisuje Andrew Chen rychlý růst Airbnb, služby, která spojuje majitele bytů a domů s cestovateli hledající alternativu k hotelům. Místo aby Airbnb od nuly budovala síť inzerentů, prostě se stala službou přímo napojenou na Craigslist. Bez jeho souhlasu. Airbnb pouze nabídla větší komfort prohlížení jednotlivých nabídek ubytování obsažených v Craigslist a automatické vkládání nabídek z Airbnb na Craigslist.

Nastroje

Jak může být growth hacking účinný, jsme si zkusili sami.

Dlouhodobě hledáme nové kandidáty na respondenty přes různé zdroje včetně Facebooku. Úspěšná konverze z uživatele, kterému se zobrazí naše reklama, na ověřeného respondenta je ovšem mizivá. Je tomu tak zkrátka proto, že panel respondentů potřebuje jednak velmi různorodé skupiny respondentů, zároveň ale tyto různorodé potenciální uživatele musí spojovat chuť vyplňovat dotazníky.

Pokud by ale existovala jasně určitelná skupina uživatelů Facebooku, která má o členství v našem panelu respondentů zájem, celý proces by se mohl výrazně zlevnit a zrychlit.

Existuje, jsou to přirozeně uživatelé jiných panelů. A tak jsme navštívili stránky jiných panelů a začali scrapovat jejich fanoušky. Podařilo se nám automatizovaně posbírat přibližně 7000 uživatelů. Ne že bychom v dalším kroku pozvali fanoušky ostatních panelů k nám.  Ani nemusíme. Když už máme takto rozsáhlý seznam, Facebook sám automatizovaně vybere ze svých uživatelů skupinu jiných, kteří se vnějšími znaky co nejvíce podobají námi zadanému seznamu. Vytvořil tedy publikum, které sice nezahrnuje fanoušky jiných panelů, ale z hlediska dalších znaků je jim co nejvíce podobné. Až tyto „podobné uživatele“ jsme pak reklamou začali zvát k registraci.

 Pojďme si zrekapitulovat, co se vlastně stalo:

  • využili jsme data, která nejsou naše, pro která nemáme svolení je používat,
  • využili jsme práci a úsilí někoho jiného, dokonce konkurence,
  • posbírali jsme data způsobem, kterému se Facebook, jako velká zavedená služba, brání,
  • a využili je pro rozvoj vlastního nástroje.

Nárůst úspěšnosti konverze odpovídá tomu, že se jedná o growth hacking:

Graf

Honza Schmid

Profilovy obrazek2

Jan.schmid@perfectcrowd.com

25/10/2014

Pro víkend jaký je

 

Zkusme si představit, že návrh této reklamy přinese agentura klientovi v Česku. Klient agentuře poděkuje a pak dá dohromady feedback, z něhož vybírám jen část: ...zvlášť šokováni jsme byli scénou, kdy lidi na našem produktu krájí ryby a povalují se na něm rybí hlavy. Víte přece dobře, že náš produkt stojí za starou belu a proto ho nemůžeme ukazovat v realistickém kontextu...realitu proto nahraďme aspirací...líbilo by se nám, kdyby noviny přinášel prosluněným ránem labrador v košíku zavěšeném na krku (aby je neposlintal) k řadovému domku, na jehož prahu už na psa nedočkavě čeká otec, matka a dvě blond děti."

15/09/2014

Kdo jsou Millenials?

"Jedí lidské maso, neznají spravedlnost...chodí úplně nazí, jedí blechy, pavouky a syrové červy...", tvrdili španělští conquistadoři o indiánech, těsně po objevení Ameriky. A Lévi-Strauss, od kterého tenhle citát mám, dál píše: "Ve stejnou dobu...indiáni pochytávali bělochy, topili je a pak kolem utopených drželi celé týdny stráž, aby zjistili, jestli jejich těla podléhají hnilobě..."(a jestli jsou tudíž bohové). 

Indiáni na to šli bez předsudků a vědecky a za několik týdnů tak vyvrátili hypotézu o bílých bozích. Běloši projektovali a projektují do indiánů spoustu hovadin a nesmyslů - počínaje nálepkou "indiáni". 

Podobně nesmyslnou nálepkou je i označení Millenials - generace narozené zhruba mezi rokem 1980 a 2000. Proč je vůbec potřebujeme označovat nálepkou? Klidně bychom je mohli označit za to, co jsou - "mladí lidé".  Mladí budou viděni staršími vždycky jako "jiní": neposlušní, moc poslušní, příliš promiskuitní, málo promiskutní atd. zkrátka jiní. Tak proč vymýšlet nové nálepky?

Důvodem, který nás napadne jako první, jsou "nové technologie": tihle mladí lidé vyrůstají s iPhony, s Facebooky a my staří se nových technologií spíš bojíme. Technologická propast je ale jen součást celkového strachu z "jiného", které zůstane strašidelným, pokud budeme vlastním dětem říkat Millennials a nenajdeme si čas na to skutečně jim porozumět. Pokud to neuděláme, budeme muset požádat konzultanty, aby nám řekli, co to na tom Facebooku kurňa pořád dělají a jestli skutečně žerou červy. 

 

 
Osobně jsem ovšem Millennials vděčný, protože jsem byl požádán, abych se zúčastnil globálních workshopů a konference o Millennials v New Yorku a na MIT v Bostonu.  Zatím jsem připravil krátkou prezentaci, kde navrhuju, abychom je zkusili utopit. 
 
Jaroslav Cír
 

01/08/2014

Psí oči mezi regály

Když chce pes pána odtrhnout od teplé večeře, na kterou se těšil celou cestu z práce, a přesvědčit ho, aby si odepřeli kousek masa a nakonec si ještě nechal olíznout před chvílí umyté ruce, prostě si sedne. Možná na sebe upozorní zakňouráním. Člověčí emoce už ale spolehlivě pracují za něj.

Emocionální apel je přímo zapečený do jeho psí DNA. Pes nevypadá smutně, protože je smutný. Po tisících letech soužití s člověkem ho příroda vybavila emocionálním apelem v podobě smutných psích očí, které mu umožňují získat své sousto a přežít. Psí DNA zkrátka počítá s tím, že pokud má pes přesvědčit člověka k impulsivnímu chování, musí aktivovat jeho emotivní stránku.  

Pes

Vědí to i žebráci, kteří právě proto mají psy v oblibě, ostatně stejně jako ostatní strategie, jak u kolemjdoucích vzbudit co nejefektivněji emocionální odezvu. A tak v nás vzbuzují lítost například demonstrací zdravotního handicapu, pobavení a údiv hudebním nebo komediálním číslem, vinu či závazek darováním růže či pověrčivý strach nevyřčenou hrozbou prokletí. Snad jen erotika se pro tuto činnost nehodí.

Zaujmout člověka procházejícího se v nákupním stresu mezi regály s více méně srovnatelným zbožím vyžaduje podobný intenzivní apel. Některé značky si to uvědomují, a tak vznikají produkty, které svou emocionální DNA promítnou přímo do obalu.

Na racionální benefit přijde čas, až když zákazníka vytrhneme z nákupní šedi. Ve výsledku jsme tak:

  • rozněžněni usměvavými miminkem na kojenecké vodě - se správným obsahem rozpuštěných látek předcházející osmotické zátěži,
  • udiveni tvarem vztyčeného prostředníčku lahve od Fakeer - jediného energetického nápoje bez chemických látek na našem trhu,
  • lítostiví při pohledu na loudící psíky Akinu - českého funkčního výživového pamlsku.

Honza Schmid

Jan Schmid

jan.schmid@perfectcrowd.com

04/07/2014

MS Brazílie: crowdsourcing

Minulý měsíc začalo v Brazílii mistrovství světa ve fotbale. Zajímalo nás, jak si Češi myslí, že turnaj dopadne. Kdo celý šampionát vyhraje? Jaké bude složení semifinálové čtveřice?
Uskutečnili jsme crowdsourcing, jehož výsledky můžete vidět zde.

Česká hrdost

Zvedneme ruku. Potom zase klesne.
Dnes oheň v nás. A zítra zase led.
Hrozí se dnes, a zítra sotva hlesne.
- Ne živí, mrtví ne. Tak něco uprostřed (V. Dyk)

23/06/2014

Identifikace názorových vůdců a propojovatelů na LinkedIn

LIP_HR_pozvanka_230614