2 posts categorized "online panel "

09/01/2015

Chcete růst? Hackujte

Facebook, Twitter, LinkedIn, Dropbox, Airbnb patří mezi služby, které základ svého růstu opřely o tzv. growth hacking.

Mezi startupy v Sillicon Valley slovo marketing zkrátka nevystihuje přístup, jakým se snaží nové služby prosadit. Growth hacking označuje kombinaci marketingu a programování a growth hackeři, napůl programátoři - napůl marketéři, hledají finančně nenáročné inovativní alternativy k tradičnímu marketingu, které mají vést k raketovému růstu počtu uživatelů a tedy i tržeb. Obvykle využívají sociální média či virální marketing ale hlavní strategie růstu spočívá v přímé integraci vlastní služby do již existujících „velkých“ zavedených služeb.

Přesně takto popisuje Andrew Chen rychlý růst Airbnb, služby, která spojuje majitele bytů a domů s cestovateli hledající alternativu k hotelům. Místo aby Airbnb od nuly budovala síť inzerentů, prostě se stala službou přímo napojenou na Craigslist. Bez jeho souhlasu. Airbnb pouze nabídla větší komfort prohlížení jednotlivých nabídek ubytování obsažených v Craigslist a automatické vkládání nabídek z Airbnb na Craigslist.

Nastroje

Jak může být growth hacking účinný, jsme si zkusili sami.

Dlouhodobě hledáme nové kandidáty na respondenty přes různé zdroje včetně Facebooku. Úspěšná konverze z uživatele, kterému se zobrazí naše reklama, na ověřeného respondenta je ovšem mizivá. Je tomu tak zkrátka proto, že panel respondentů potřebuje jednak velmi různorodé skupiny respondentů, zároveň ale tyto různorodé potenciální uživatele musí spojovat chuť vyplňovat dotazníky.

Pokud by ale existovala jasně určitelná skupina uživatelů Facebooku, která má o členství v našem panelu respondentů zájem, celý proces by se mohl výrazně zlevnit a zrychlit.

Existuje, jsou to přirozeně uživatelé jiných panelů. A tak jsme navštívili stránky jiných panelů a začali scrapovat jejich fanoušky. Podařilo se nám automatizovaně posbírat přibližně 7000 uživatelů. Ne že bychom v dalším kroku pozvali fanoušky ostatních panelů k nám.  Ani nemusíme. Když už máme takto rozsáhlý seznam, Facebook sám automatizovaně vybere ze svých uživatelů skupinu jiných, kteří se vnějšími znaky co nejvíce podobají námi zadanému seznamu. Vytvořil tedy publikum, které sice nezahrnuje fanoušky jiných panelů, ale z hlediska dalších znaků je jim co nejvíce podobné. Až tyto „podobné uživatele“ jsme pak reklamou začali zvát k registraci.

 Pojďme si zrekapitulovat, co se vlastně stalo:

 • využili jsme data, která nejsou naše, pro která nemáme svolení je používat,
 • využili jsme práci a úsilí někoho jiného, dokonce konkurence,
 • posbírali jsme data způsobem, kterému se Facebook, jako velká zavedená služba, brání,
 • a využili je pro rozvoj vlastního nástroje.

Nárůst úspěšnosti konverze odpovídá tomu, že se jedná o growth hacking:

Graf

Honza Schmid

Profilovy obrazek2

[email protected]

05/06/2014

Kvalikvant: o panelu respondentů

KK-lidi

 

O ONLINE PANELU RESPONDENTŮ KVALIKVANT

 • V řízeném panelu Kvalikvant je registrováno více než 30.000 českých a více než 8.000 slovenských respondentů.

V RÁMCI PANELU KVALIKVANT:

 • Sestavujeme reprezentativní vzorky české nebo slovenské populace.
 • Vytváříme specifické skupiny respondentů: např. mladých a kreativních, vysokopříjmových respondentů, lékařů, finančních poradců a dalších skupin.
 • Po domluvě s klientem vytvoříme specifickou skupinu uživatelů pro konkrétní výzkum nebo pro tvorbu online komunity kolem značky klienta.
 • Díky integraci Kvalikvantu s volně přístupným nástrojem na tvorbu profesionálních dotazníků může klient sám využít panel a oslovit jeho členy. Nyní máte možnost vytvořit si svůj vlastní profesionální výzkum bez výzkumné agentury.

JAK DO PANELU KVALIKVANT REKRUTUJEME RESPONDENTY?

Rekrutace do panelu probíhá kontinuálně a využívá několika kanálů:

Tazatele a lokální „propojovatelé“ spolupracující s Perfect Crowd ve všech lokalitách v České republice a v klíčových lokalitách na Slovensku.

 • Rekrutace na internetu cílená na specifické skupiny (např. muži s vyššími příjmy) a rekrutace využívající analýzu sociálních sítí.
 • Pomocí technologie "Member get member" rekrutujeme členy na základě doporučení našich stávajících respondentů. Tato metoda využívá již aktivních a osvědčených respondentů.

JAKÉ KONTROLNÍ MECHANISMY APLIKUJEME?

Správa panelu Kvalikvant zahrnuje tyto kontrolní mechanismy:

 • Uživatelé se registrují pouze na pozvání.
 • Výplata odměny je podmíněna unikátním číslem bankovního účtu a členství v panelu korespondenční adresou, unikátním telefonním číslem, emailem a dalšími údaji o respondentovi.
 • Soustavně a kontinuálně probíhá kontrola a aktualizace základních informací o uživatelích, jako jsou věk, vzdělání, region, místo a velikost bydliště.

JAK SE K NAŠIM UŽIVATELŮM CHOVÁME?

 • Naši uživatelé jsou našimi klienty, stejně jako jsou jimi zadavatelé výzkumu.
 • Proto jsme vytvořili přátelskou a uživatelsky příjemnou tvář panelu - Prosebe.cz a Preseba.sk s vizí, kterou je poznání, zábava a možnost měnit svět (o trochu) k lepšímu!
 • Našim respondentům tedy vedle finanční odměny poskytujeme možnost účastnit se zajímavých a zábavných výzkumů, jejichž výsledky zveřejňujeme. Chcete se stát respondentem v našem panelu Kvalikvant a odpovídat na zajímavé dotazníky? Požádejte o registraci přímo ZDE!