26 posts categorized "inovace"

09/01/2015

Chcete růst? Hackujte

Facebook, Twitter, LinkedIn, Dropbox, Airbnb patří mezi služby, které základ svého růstu opřely o tzv. growth hacking.

Mezi startupy v Sillicon Valley slovo marketing zkrátka nevystihuje přístup, jakým se snaží nové služby prosadit. Growth hacking označuje kombinaci marketingu a programování a growth hackeři, napůl programátoři - napůl marketéři, hledají finančně nenáročné inovativní alternativy k tradičnímu marketingu, které mají vést k raketovému růstu počtu uživatelů a tedy i tržeb. Obvykle využívají sociální média či virální marketing ale hlavní strategie růstu spočívá v přímé integraci vlastní služby do již existujících „velkých“ zavedených služeb.

Přesně takto popisuje Andrew Chen rychlý růst Airbnb, služby, která spojuje majitele bytů a domů s cestovateli hledající alternativu k hotelům. Místo aby Airbnb od nuly budovala síť inzerentů, prostě se stala službou přímo napojenou na Craigslist. Bez jeho souhlasu. Airbnb pouze nabídla větší komfort prohlížení jednotlivých nabídek ubytování obsažených v Craigslist a automatické vkládání nabídek z Airbnb na Craigslist.

Nastroje

Jak může být growth hacking účinný, jsme si zkusili sami.

Dlouhodobě hledáme nové kandidáty na respondenty přes různé zdroje včetně Facebooku. Úspěšná konverze z uživatele, kterému se zobrazí naše reklama, na ověřeného respondenta je ovšem mizivá. Je tomu tak zkrátka proto, že panel respondentů potřebuje jednak velmi různorodé skupiny respondentů, zároveň ale tyto různorodé potenciální uživatele musí spojovat chuť vyplňovat dotazníky.

Pokud by ale existovala jasně určitelná skupina uživatelů Facebooku, která má o členství v našem panelu respondentů zájem, celý proces by se mohl výrazně zlevnit a zrychlit.

Existuje, jsou to přirozeně uživatelé jiných panelů. A tak jsme navštívili stránky jiných panelů a začali scrapovat jejich fanoušky. Podařilo se nám automatizovaně posbírat přibližně 7000 uživatelů. Ne že bychom v dalším kroku pozvali fanoušky ostatních panelů k nám.  Ani nemusíme. Když už máme takto rozsáhlý seznam, Facebook sám automatizovaně vybere ze svých uživatelů skupinu jiných, kteří se vnějšími znaky co nejvíce podobají námi zadanému seznamu. Vytvořil tedy publikum, které sice nezahrnuje fanoušky jiných panelů, ale z hlediska dalších znaků je jim co nejvíce podobné. Až tyto „podobné uživatele“ jsme pak reklamou začali zvát k registraci.

 Pojďme si zrekapitulovat, co se vlastně stalo:

  • využili jsme data, která nejsou naše, pro která nemáme svolení je používat,
  • využili jsme práci a úsilí někoho jiného, dokonce konkurence,
  • posbírali jsme data způsobem, kterému se Facebook, jako velká zavedená služba, brání,
  • a využili je pro rozvoj vlastního nástroje.

Nárůst úspěšnosti konverze odpovídá tomu, že se jedná o growth hacking:

Graf

Honza Schmid

Profilovy obrazek2

[email protected]

23/06/2014

Identifikace názorových vůdců a propojovatelů na LinkedIn

LIP_HR_pozvanka_230614

28/05/2014

Future Bakery - kreativní oddělení České Republiky

Fuba

 

10 kreativců zavřených v agentuře, nebo tisíce kreativních lidí pod vedením zkušených strategických plannerů? Future Bakery je odpověď na tuhle řečnickou otázku. 

Mrkněte na web Future Bakery a zaregistrujte se. Budete v dobré společnosti - na Future Bakery jsou registrovaní nezávislí kreativci, studenti marketingu, designu a kdokoli, kdo se nebojí přijít s novým nápadem. 

Nebo se s námi podělte o zadání pro Vaší značku, službu, nebo výrobek  - jsme si jisti, že pro vás najdeme neotřelý nápad, který - pokud budete chtít - dokáží naši designeři, filmaři a výtvarníci přenést do reality. 

30/09/2013

Odhad volebních výsledků pomocí "Moudrosti davu„ - Zpráva z výzkumu

 

V minulém příspěvku jsme avizovali, že pomocí výzkumu typu "Moudrost davu" odhadneme volební preference politických stran, a že věříme, že výsledky budou přesnější než řada výzkumů snažících se změřit volební chování dotazováním respondentů na jejich osobní volbu. Nyní máme k dispozici výsledky z prvního kola a můžeme říci, že i přestože jsme se, záměrně, neptali reprezentativního vzorku české voličské populace, celkové vyznění výsledků a pořadí stran se podobá výsledkům z rozsáhlých šetření volebních preferencí.

 Volby podle tohoto odhadu vyhraje ČSSD s 27.6 % hlasů následovaná KSČM s 15.1 % hlasů a dále ODS s TOP 09 obě okolo 11.5 % hlasů. Do poslanecké sněmovny by prošly ještě ANO se 7.1 %, KDU-ČSL s 6.2 % a SPOZ s 5.7 %. Pro zajímavost, respondenti také mohli uvést, jaký horní a dolní výsledek by je u konkrétní strany již překvapil. Na výsledcích je patrné poměrně široké rozmezí. Individuálně jsou si respondenti výsledkem voleb poměrně nejistí a připouští, že některá strana může překvapit nečekaně vysokými preferencemi. Přestože jsou si respondenti individuálně preferencemi politických stran nejistí, v součtu mnoha nepřesných odhadů může vzniknout jeden poměrně přesný.

Jan Schmid, [email protected]

26/03/2013

Fanzoom, pozorování skutečných zájmů ...

Když chceme v životě někoho skutečně poznat, neptáme se na jeho věk, region, postoje nebo počet členů v domácnosti. Více se dozvíme o člověku z toho, jakou hudbu poslouchá nebo co ho rozesměje.

Ve výzkumech jako bychom se neuměli lidsky ptát, co poslouchají zákazníci za hudbu nebo jaké jídlo mají rádi a který vtip je v poslední době opravdu rozesmál.

Proto nás baví nástroj, který jsme nedávno vyvinuli, Fanzoom. Fanzoom je společník, který skupině uživatelů, třeba fanouškům určité značky, bedlivě naslouchá a zjistí, co je zajímá. 


05/12/2012

Ideabaker.cz: obrázek místo slov

IB-screenshot

Když porovnáte inovační procesy, které používají agentury a konzultanti v různých odvětvích, dojdete (zbavíte-li se metafor, omáček a řečí o nutnosti růst a obšťastnit zákazníka) ke stejnému postupu: na začátku jsou pozorování a fakta o lidech, v kontextu značky a kategorie - jednoduchá pozorování konkrétního chování. Fakta se překládají do insightů a insighty (někdy se shlukují do insight platforem) slouží ke generování konkrétních nápadů. Největším oříškem z mého pohledu není kvalita lidí od klienta a z agentur, ale kvalita počátečních pozorování, které většinou píšeme na post-its a rozvěšujeme po zdech. Vždycky narazíte na pozorování, které vás nedovede k ničemu zajímavému, spíš vás zavede na scestí nudy stokrát semletého, např. "ženy chtějí být dobré matky". Daleko užitečnější je konkrétní, holé pozorování: "viděl jsem lidi, jak si přehazovali kelímky s horkým čajem z ruky do ruky, protože je pálily" a ještě úplně jiný rozměr takovému pozorování dáte, když to přehazování z ruky do ruky natočíte nebo vyfotíte. Jednoduše platí, že "picture is worth a thousand words" - a jednoduše proto jsme vytvořili Ideabaker.  


Screen Shot 2012-12-05 at 2.45.59 PM

21/05/2012

Víc (klidně i hloupých) věcí a míň chytrých slov

"Skutečná inovace, se začne rodit ve chvíli, kdy přestanete mluvit a něco uděláte, nějakou věc, fotku, video, figurku z krabice od bot...někdo přijde a řekne, že to děláte blbě a pomůže vám to zlepšit." David Kelley, zakladatel Idea. Děti to vědí, proto nepíšou koncepty Batmanů, ale rovnou si Batmany vysřihnou, i s ušima.


IDEO's David Kelley on the Culture of Prototyping by FORAtv

01/01/2012

Jde o to začít hrát co nejdřív

Pokud na workshopu rozdělíte lidi do menších skupin a dáte jim za úkol vymyslet novou stolní hru, pravidelně zvítězí ten tým (tj. vymyslí tu nejspíš hratelnou a efektivní hru), který tu svou hru začne zkoušet hrát a uvádět tak do praxe co nejdřív, tj. rychle přejde od diskusí a konceptování k prototypu. Dočetl jsem se to v http://ascc.artsci.wustl.edu/~ksawyer/groupgenius/

3848d

 

18/09/2011

Vzpomínky, prožitky a nápady

315776_265897310095882_100000268451994_1042496_6609160_n

Děláme workshopy proto, abychom přišli s novými nápady a nakonec znovu a dokola opakujeme to, co už jsme slyšeli vloni...

Přitom může člověk z takového workshopu -  s klientem, agenturou, se zákazníky - vytěžit maximum. Chce to - myslím - rychlý posun od dat z Nielsenu a racionalizací cílových skupin k tomu nutnému smazání dělící čáry mezi klientem a zákazníkem (tj. korporací a lidskou bytostí). Kromě toho, že se s klientem budeme bavit o tom, kolik procent jeho cílovky tvoří "družní pijáci", se ho hlavně ptejme, kdy se naposledy dobře a družně opil. Zeptejme se ho na to, jak se cítíl, když přemýšlel o tom, jestli si pořídí hypotéku a uváže si na krk balvan na 20 let...nebo, jak se cítil, když se mu narodilo dítě a kupoval první balík plenek. 

Takový posun - ke vzpomínkám na zážitky - není samoúčelný, je nutný. V rámci workshopu nemůžeme simulovat prožitek jako takový (narození dítěte vůbec ne, opilost možná, ale spíš bych to nedělal...). A simulace prožitku není nutná, protože to, co potřebujeme,  je vzpomínka na daný prožitek. Čím hlubší prožitek to byl, tím hlouběji je otisk vzpomínky vyražený, jako orel do mince, do naší paměti. Vzpomínky na emocionální prožitek - společně s racionální znalostí kontextu problému - jsou pak zdrojem nápadů, řešení (a hlavně palivem pro odvážná rozhodnutí), které mají skutečnou sílu a emocionální pravdu a tak i šanci žít a přežít - přesvědčuju se o tom na každém projektu. 

07/11/2010

OpenIdeo

Open Ideo a strategický přístup ke spolutvorbě. Spolutvůrci jsou bráni vážně a proces spolutvorby je strukturován podobně, jako jsou strukturovány workshopy s klientem - od inspirace, konceptualizace, přes hodnocení konceptů k mixu vybraných konceptů. 

Introduction to OpenIDEO / OpenIDEO.com from IDEO on Vimeo.