1 posts categorized "ideabaker"

05/12/2012

Ideabaker.cz: obrázek místo slov

IB-screenshot

Když porovnáte inovační procesy, které používají agentury a konzultanti v různých odvětvích, dojdete (zbavíte-li se metafor, omáček a řečí o nutnosti růst a obšťastnit zákazníka) ke stejnému postupu: na začátku jsou pozorování a fakta o lidech, v kontextu značky a kategorie - jednoduchá pozorování konkrétního chování. Fakta se překládají do insightů a insighty (někdy se shlukují do insight platforem) slouží ke generování konkrétních nápadů. Největším oříškem z mého pohledu není kvalita lidí od klienta a z agentur, ale kvalita počátečních pozorování, které většinou píšeme na post-its a rozvěšujeme po zdech. Vždycky narazíte na pozorování, které vás nedovede k ničemu zajímavému, spíš vás zavede na scestí nudy stokrát semletého, např. "ženy chtějí být dobré matky". Daleko užitečnější je konkrétní, holé pozorování: "viděl jsem lidi, jak si přehazovali kelímky s horkým čajem z ruky do ruky, protože je pálily" a ještě úplně jiný rozměr takovému pozorování dáte, když to přehazování z ruky do ruky natočíte nebo vyfotíte. Jednoduše platí, že "picture is worth a thousand words" - a jednoduše proto jsme vytvořili Ideabaker.  


Screen Shot 2012-12-05 at 2.45.59 PM