1 posts categorized "Blackout"

13/03/2015

Yello Energy: Blackoutu se nebojíme, nejvíce bychom ale postrádali telefon a počítač

Teaser-PM-Yello Energy_neu
Blackout: na jedné straně katastrofa nesoucí s sebou chaos, paniku, zvýšenou kriminalitu a
 havárie. Na straně druhé impuls k lepším mezilidských vztahů.  Tak vidí rozsáhlý energetický výpadek účastníci online průzkumu provedeného pro společnost Yello Energy, která je dceřinou společností Pražské energetiky. 

Faktické nebezpečí nebo námět sci-fi filmů?

Jako skutečnou hrozbu pro ČR vnímá blackout téměř čtvrtina oslovených, přičemž obava z něj roste společně s věkem dotazovaných. Rozdílný názor na pravděpodobnost výskytu blackoutu v ČR není pouze otázkou věku, ale i pohlaví. Muži se k dlouhodobému odpojení elektřiny staví skeptičtěji. Téměř polovina z nich ho považuje za nereálný.  Graf1_nejdelší zažitý výpadek elektřiny

Reálné výpadky versus naše vzpomínky

Respondenti deklarují četné zkušenosti s déletrvajícím výpadkem elektřiny. V rozporu s tvrzením oslovených respondentů jsou ale oficiálních údaje, které vydal Energetický regulační úřad. Ten tvrdí, že výpadky delší než 1 hodnu byly za posledních 10 let naprosto ojedinělé. Průměrné reálné výpadky trvaly 15 minut. Lze tedy usuzovat, že zážitek spojený s odpojením elektřiny je pro dotčené natolik silný, že se respondentům s odstupem času může zdát delší, než ve skutečnosti byl. 

Blackout sbližuje

Na rozdíl od jiných oblastí, mezilidské vztahy by blackout ovlivnil veskrze pozitivně. Alespoň tomu nasvědčují výsledky citovaného průzkumu. Skoro 90 % z nás si od nedobrovolného přerušení dodávek elektřiny slibuje lepší komunikaci a téměř 80 % větší vzájemnou spolupráci. Tři čtvrtiny se domnívají, že by v důsledku blackoutu narostla sexuální aktivita.

Problém číslo jedna - ztráta spojení

Přerušení dodávek proudu by krom jiného znamenal nutnost obejít se bez našich domácích spotřebičů. Z průzkumu vyplynulo, že většině z nás by spojení s okolním světem, na které jsme pomocí počítačů a mobilů zvyklí, scházelo mnohem více než dodávky světla a tepla. Konkrétně se tento fakt týká necelé poloviny dotázaných. Třetina respondentů si nedovede představit život bez počítače, 15 % pak bez mobilních telefonů. Ženám by přitom více chyběly mobily, mužům počítače. 

Graf2-nejčastěji postrádané spotřebiče